Quyết định 65/QĐ.UB

Quyết định 65/QĐ.UB năm 1990 về tổ chức quản lý và chính sách thuế đối với các tổ chức tín dụng ngoài hệ thống Ngân hàng Nhà nước do tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 65/QĐ.UB 1990 quản lý chính sách thuế tổ chức tín dụng ngoài Ngân hàng Nhà nước An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 148/QĐ-UB năm 1995 chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản Uỷ ban An Giang và được áp dụng kể từ ngày 07/03/1995.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/QĐ.UB 1990 quản lý chính sách thuế tổ chức tín dụng ngoài Ngân hàng Nhà nước An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/QĐ.UB

Long Xuyên, ngày 5 tháng 4 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGOÀI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989;

- Căn cứ Pháp lệnh thuế công thương nghiệp hiện hành;

- Dựa vào tình hình thực tế trong Tỉnh và đặc điểm ngành tín dụng ngoài hệ thống Ngân hàng Nhà nước;

- Để thi hành chính sách thuế và áp dụng chế độ quản lý thống nhất trong Tỉnh đối với các tổ chức tín dụng ngoài hệ thống. Ngân hàng Nhà nước;

- Theo đề nghị của Ông Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tỉnh An Giang.

QUYẾT - ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về tổ chức quản lý và chính sách thuế đối với các tổ chức tín dụng ngoài hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2.- Giao cho Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Chi cục Thuế CTN, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 3.- Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Trưởng Chi Cục thuế CTN, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Chủ tịch UBND Huyện, Thị xã, Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4.- Quyết định này có giá trị thi hành từ ngày 01/01/1990, các quy định trước đây trái với tinh thần này đều bãi bỏ.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/QĐ.UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/1990
Ngày hiệu lực01/01/1990
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/1995
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 65/QĐ.UB 1990 quản lý chính sách thuế tổ chức tín dụng ngoài Ngân hàng Nhà nước An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/QĐ.UB 1990 quản lý chính sách thuế tổ chức tín dụng ngoài Ngân hàng Nhà nước An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/QĐ.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Hữu Khánh
        Ngày ban hành05/04/1990
        Ngày hiệu lực01/01/1990
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/1995
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 65/QĐ.UB 1990 quản lý chính sách thuế tổ chức tín dụng ngoài Ngân hàng Nhà nước An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/QĐ.UB 1990 quản lý chính sách thuế tổ chức tín dụng ngoài Ngân hàng Nhà nước An Giang