Quyết định 66/2002/QĐ-UB

Quyết định 66/2002/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Công nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 66/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2002 CHO SỞ CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp lần thứ 7 về thu chi ngân sách Nhà nước ;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá tại Công văn số 1530/TCVG-HCSN ngày 15 tháng 5 năm 2002 về kinh
phí hoạt động cho Ban chỉ đạo công tác di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2002 cho Sở Công nghiệp với số tiền là 348,675 triệu đồng (ba trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) để chi phí hoạt động năm 2002 cho Ban chỉ đạo công tác di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố.

Điều 2. Giám đốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Trưởng Ban chỉ đạo công tác di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách.HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM-P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2002
Ngày hiệu lực22/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 66/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhHội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
        Người ký***, Mai Quốc Bình
        Ngày ban hành12/06/2002
        Ngày hiệu lực22/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 66/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Công nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Công nghiệp