Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT

Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT về khung tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành

Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT khung tổ chức bộ máy Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch dân tộc Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Văn hóa và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT khung tổ chức bộ máy Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch dân tộc Việt Nam


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2006/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐINH

VỀ KHUNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 2590/BNV-TCBC ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản Lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khung tổ chức bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt như sau:

1 Bộ máy giúp việc:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra (bao gồm công tác pháp chế);

c) Ban Tổ chức cán bộ;

d) Ban Kế hoạch - Tài chính;

đ) Ban Quy hoạch kiến trúc và Môi trường;

e) Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc;

g) Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư;

h) Ban Bảo vệ.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

a) Trung tâm Thông tin - Dữ liệu;

b) Ban quản lý dự án.

3. Công ty Đầu tư phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt .

Điều 2. Căn cứ yêu cầu phát triển, tiến độ đầu tư và năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Ban, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quyết định thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể đối với các ban của bộ máy giúp việc; trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế quyết định số 83/999/QĐ-BVHTT ngày 24/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc thành lập tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
 Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2006/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2006/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2006
Ngày hiệu lực05/09/2006
Ngày công báo21/08/2006
Số công báoTừ số 63 đến số 64
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2006/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT khung tổ chức bộ máy Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch dân tộc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT khung tổ chức bộ máy Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch dân tộc Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/2006/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýLê Doãn Hợp
        Ngày ban hành08/08/2006
        Ngày hiệu lực05/09/2006
        Ngày công báo21/08/2006
        Số công báoTừ số 63 đến số 64
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT khung tổ chức bộ máy Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch dân tộc Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2006/QĐ-BVHTT khung tổ chức bộ máy Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch dân tộc Việt Nam