Quyết định 6613/QĐ-BCT

Quyết định 6613/QĐ-BCT năm 2014 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6613/QĐ-BCT 2014 bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến quặng vàng đồng niken molipđen 2015 2025


BỘ CÔNG THUƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6613/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG VÀNG, ĐỒNG, NIKEN, MOLIPĐEN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5597/VPCP-KTN ngày 24 tháng 7 năm 2014;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại công văn số 1772/UBND-CN ngày 02 tháng 7 năm 2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực quặng niken - đồng tại xã Quang Trung và xã Hà, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng vào Phụ lục 10 (Danh mục đầu tư thăm dò quặng niken, giai đoạn 2008-2015) thuộc Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc khu vực quặng niken - đồng nêu trên thể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC KHU VỰC QUẶNG NIKEN-ĐỒNG TẠI XÃ QUANG TRUNG VÀ XÃ HÀ TRÌ, HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 6613/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tên mỏ

Diện tích (km2)

Điểm góc

Tọa độ VN2000
Kinh tuyến 105°, múi chiếu 6°

X(m)

Y(m)

Khu vực quặng niken-đồng tại xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

22

1

2506 956

630 157

2

2507 639

631 425

3

2507 885

631 735

4

2509 104

631 263

5

2509 648

632 306

6

2504 521

636 808

7

2502 135

637 885

8

2500 866

637 891

9

2500 893

636 782

10

2502 112

635 586

11

2503 620

635 108

12

2505 751

633 901

13

2505 424

630 762

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6613/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6613/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6613/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6613/QĐ-BCT 2014 bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến quặng vàng đồng niken molipđen 2015 2025


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 6613/QĐ-BCT 2014 bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến quặng vàng đồng niken molipđen 2015 2025
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu6613/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành28/07/2014
     Ngày hiệu lực28/07/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 6613/QĐ-BCT 2014 bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến quặng vàng đồng niken molipđen 2015 2025

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 6613/QĐ-BCT 2014 bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến quặng vàng đồng niken molipđen 2015 2025

         • 28/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực