Quyết định 664-KHKT/QĐ

Quyết định 664-KHKT/QĐ năm 1975 về việc ban hành 40 tiêu chuẩn Nhà nước về phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 664-KHKT/QĐ 40 tiêu chuẩn Nhà nước phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen


UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 664-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 664-KHKT/QĐ NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1975 BAN HÀNH 40 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC VỀ PHỤ TÙNG Ô TÔ, MÁY KÉO, MÁY ĐIÊZEN

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành 40 (bốn mươi) tiêu chuẩn Nhà nước về phụ tùng ô tô, máy kéo, máy điêzen (danh mục kèm theo).

Điều 2: Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1977 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong các ngành, các địa phương có liên quan.

Điều 3: Ba bản quy định tạm thời về yêu cầu chất lượng của ống lót xi - lanh, pít tông nhôm và vòng găng hơi và dầu của động cơ ô tô, máy kéo trong quyết định số 10-KHKT/QĐ ngày 13 tháng 1 năm 1975 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước mất hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1977.

 

Trần Đại Nghĩa

(Đã ký)

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 664-KHKT/QĐ ngày 28-11-1975)

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên gọi

Hình thức ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

TCVN 1702-75

Động cơ ô-tô. Vòng găng hơi và vòng găng dầu. Yêu cầu kỹ thuật

Chính thức áp dụng

1-1-1977

 

TCVN 1703-75

Động cơ ô-tô. Pít tông nhôm. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1704-75

Động cơ ô-tô. Ống lót xi lanh. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1705-75

Động cơ ô-tô. Trục khuỷ. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1706-75

Động cơ ô-tô. Thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1707-75

Động cơ ô-tô. Bulông thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1708-75

Động cơ ô-tô. Đai ốc bulông thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1709-75

Động cơ ô-tô. Lò xo xupáp. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1710-75

Động cơ ô-tô. Trục cam. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1711-75

Động cơ ô-tô. ống lót hợp kim trắng của trục cam. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1712-75

Động cơ ô-tô. Xupáp nạp và xupáp xả. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1713-75

Động cơ ô-tô. Con đội. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1714-75

Động cơ ô-tô. Chốt pít tông. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1715-75

Phụ tùng ô-tô. Chén chốt cầu. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1716-75

Phụ tùng ô-tô. Chốt quay lái. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1717-75

Phụ tùng ô-tô. Chốt cầu tay lái. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1718-75

Phụ tùng ô-tô. Nửa trục. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1719-75

Động cơ ô-tô. Mang đệm hợp kim đồng, chì của cổ trục khuỷu và cổ thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1720-75

Động cơ ô-tô xăng. Mang đệm cổ trục khuỷu và cổ thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật.

Chính thức áp dụng

-nt-

 

TCVN 1721-75

Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phương pháp thử.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1722-75

Động cơ điêzen và động cơ ga. Ống lót xi lanh. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1723-75

Động cơ điêzen và động cơ ga.Pít tông nhôm. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1724-75

Động cơ điêzen và động cơ ga. Chốt pít tông. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1725-75

Động cơ điêzen và động cơ ga. Vòng găng. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1726-75

Động cơ điêzen và động cơ ga. Xupáp nạp và xupáp xả

-nt-

-nt-

 

TCVN 1727-75

Động cơ điêzen và động cơ ga. Trục cam. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1728-75

Động cơ điêzen và động cơ ga. Thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1729-75

Động cơ điêzen tĩnh tại tầu thuỷ, đầu máy và động cơ ga. Đai ốc của bulông thanh truyền.Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

 

TCVN 1730-75

Động cơ điêzen và động cơ ga. Bulông thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1731-75

Động cơ điêzen và động cơ ga. Trục khuỷu. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1732-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. ống lót xi lanh. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1733-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Pít tông nhôm. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1734-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Chốt pít tông. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1735-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Vòng găng. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1736-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Xupáp nạp và xupáp xả.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1737-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1738-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Bulông thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1739-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Đai ốc bulông thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1740-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Con đội. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

TCVN 1741-75

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Trục cảm. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 664-KHKT/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu664-KHKT/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 664-KHKT/QĐ

Lược đồ Quyết định 664-KHKT/QĐ 40 tiêu chuẩn Nhà nước phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 664-KHKT/QĐ 40 tiêu chuẩn Nhà nước phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu664-KHKT/QĐ
        Cơ quan ban hànhỦy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
        Người kýTrần Đại Nghĩa
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 664-KHKT/QĐ 40 tiêu chuẩn Nhà nước phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 664-KHKT/QĐ 40 tiêu chuẩn Nhà nước phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen