Quyết định 67/2008/QĐ-UBND

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND về cho phép sử dụng con dấu trong việc cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 67/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2007/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu đối với các quận – huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, huyện Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 557/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cho phép sử dụng con dấu trong việc cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB;
- Ủy ban MTTQ VN TP; Các Đoàn thể TP;
- VP/TU và các Ban Thành ủy;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân TP;
- CATP (PC13); Sở Nội vụ (3b)
- VPHĐ-UB: Các PVP; Các Phòng CV; TTCB
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2008
Ngày hiệu lực30/08/2008
Ngày công báo01/09/2008
Số công báoSố 68
Lĩnh vựcGiáo dục, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành20/08/2008
       Ngày hiệu lực30/08/2008
       Ngày công báo01/09/2008
       Số công báoSố 68
       Lĩnh vựcGiáo dục, Lĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

           • 20/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực