Quyết định 67/2016/QĐ-UBND

Quyết định 67/2016/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (dự án B.O.T)

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền huyện Tháp Mười Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2016/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ QUA CẦU CHỢ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP (DỰ ÁN B.O.T)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Người và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi qua cầu chợ Phú Điền thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp phải trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng không thu tiền

Xe cứu thương; xe cứu hỏa; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bảo; xe hộ đê; xe chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh; thương, bệnh binh (có giấy chứng nhận) hoặc thân nhân điều khiển phương tiện xe mô tô chở thương bệnh binh; đoàn xe tang; đoàn xe có hộ tống; dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi có thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh; xe cứu hộ, cứu nạn, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Điều 3. Giá dịch vụ qua cầu

STT

Loại phương tiện

Đơn vị tính

Giá dịch vụ

1

Người đi bộ

đồng/vé/lượt

1.000

2

Xe đạp, xe đạp điện, xe đẩy tay

đồng/vé/lượt

1.500

3

Xe mô tô, xe gắn máy, xe điện 02 bánh và các loại xe tương tự

đồng/vé/lượt

2.500

4

Xe ô tô đến 04 chỗ ngồi

đồng/vé/lượt

15.000

5

Xe ô tô trên 04 chỗ đến dưới 15 chỗ

đồng/vé/lượt

20.000

6

Xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến 08 tấn

đồng/vé/lượt

25.000

Giá trên là giá tối đa và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Quyết định số 334/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về thu phí qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười (dự án B.O.T) hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, Giám đốc Công ty TNHH Cái Bè và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, KTTH.HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền huyện Tháp Mười Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 67/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền huyện Tháp Mười Đồng Tháp
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu67/2016/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
      Người kýChâu Hồng Phúc
      Ngày ban hành21/12/2016
      Ngày hiệu lực01/01/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 67/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền huyện Tháp Mười Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền huyện Tháp Mười Đồng Tháp