Quyết định 675/QĐ-BKHCN

Quyết định 675/QĐ-BKHCN năm 2016 gia hạn thời gian áp dụng quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BKHCN sửa đổi, Thông tư 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 675/QĐ-BKHCN gia hạn thời gian áp dụng 13/2015/TT-BKHCN an ninh nguồn phóng xạ 2016 đã được thay thế bởi Thông tư 05/2017/TT-BKHCN ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN phóng xạ và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 675/QĐ-BKHCN gia hạn thời gian áp dụng 13/2015/TT-BKHCN an ninh nguồn phóng xạ 2016


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 675/-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN THI GIAN ÁP DỤNG MỘT S QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 13/2015/TT-BKHCN NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 23/2010/TT-BKHCN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghđịnh số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa hc và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian áp dụng Khoản 1 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở được cấp giấy phép sdụng nguồn phóng xạ trong thiết bchụp nh phóng xạ công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 675/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu675/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2016
Ngày hiệu lực31/03/2016
Ngày công báo14/10/2016
Số công báoTừ số 1111 đến số 1112
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 675/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 675/QĐ-BKHCN gia hạn thời gian áp dụng 13/2015/TT-BKHCN an ninh nguồn phóng xạ 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 675/QĐ-BKHCN gia hạn thời gian áp dụng 13/2015/TT-BKHCN an ninh nguồn phóng xạ 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu675/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýPhạm Công Tạc
       Ngày ban hành31/03/2016
       Ngày hiệu lực31/03/2016
       Ngày công báo14/10/2016
       Số công báoTừ số 1111 đến số 1112
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 675/QĐ-BKHCN gia hạn thời gian áp dụng 13/2015/TT-BKHCN an ninh nguồn phóng xạ 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 675/QĐ-BKHCN gia hạn thời gian áp dụng 13/2015/TT-BKHCN an ninh nguồn phóng xạ 2016