Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA

Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6779/1999/QĐ-UB-QLDA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Xét Tờ trình số 739/TDTT ngày 08/10/1999 của Sở Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Tờ trình số 2490/TT-KHĐT-VX ngày 19/10/1999 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 với nội dung sau:

1- Tên công tác nghiên cứu: Quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Chủ đầu tư: Sở Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

2- Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu: quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

3- Địa điểm công trình: thành phố Hồ Chí Minh

4- Nội dung nghiên cứu:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch

- Thiết kế quy hoạch

+ Đánh giá hiện trạng và tổng hợp mạng lưới ngành thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

+ Định hướng phát triển mạng lưới ngành thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

+ Quy hoạch phát triển mạng lưới ngành thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh 5-10 năm.

+ Thuyết minh tóm tắt và tổng hợp.

- Quản lý, thẩm tra và phê duyệt công tác quy hoạch.

5- Tổng chi phí đầu tư: 422.222.000 đồng

(Bốn trăm hai mươi hai triệu, hai trăm hai mươi hai ngàn đồng).

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

6- Thời hạn thực hiện: 1999 - 2000

7- Các trách nhiệm của chủ đầu tư đảm bảo:

- Thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước.

- Thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển thành phố, Giám đốc Sở Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh và các ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- TTUB: CT, PCT/QLĐT, VX
- Cục Thống kê thành phố
- VPUB: PVP/QLĐT, VX
- Tổ QLĐT, QLDA, VX
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6779/1999/QĐ-UB-QLDA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6779/1999/QĐ-UB-QLDA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/1999
Ngày hiệu lực09/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6779/1999/QĐ-UB-QLDA

Lược đồ Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6779/1999/QĐ-UB-QLDA
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành09/11/1999
        Ngày hiệu lực09/11/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020