Quyết định 68/2003/QĐ-UB

Quyết định 68/2003/QĐ-UB về phân định địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 68/2003/QĐ-UB phân định địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, đã được thay thế bởi Quyết định 135/2005/QĐ-UBND phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2003/QĐ-UB phân định địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng,


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 68/2003/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ĐỊA HẠT CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 44/2001/QĐ-UB ngày 03 tháng 4 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về Tổ chức lại Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân định địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Phòng Công chứng số 1 công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

2. Phòng Công chứng số 2 công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu và các xã Hòa Phát, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Sơn thuộc huyện Hòa Vang.

3. Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại tất cả các xã thuộc huyện Hòa Vang (trừ các xã thuộc phạm vi địa hạt của Phòng Công chứng số 2).

Điều 2: Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện công tác công chứng, chứng thực liên quan đến bất động sản tại các Phòng Công chứng và ủy ban nhân dân quận, huyện theo địa hạt đã được phân định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2003. Các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, Trưởng phòng các Phòng Công chứng số 1 và số 2 và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TV Thành ủy
- TT HĐND, UBND TP
- Bộ Tư pháp
- Như Điều 4
- Lưu VT-NC-PC

TM.UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Bá Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2003
Ngày hiệu lực15/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2005
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 68/2003/QĐ-UB phân định địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng,


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/2003/QĐ-UB phân định địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng,
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Bá Thanh
        Ngày ban hành07/04/2003
        Ngày hiệu lực15/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2005
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 68/2003/QĐ-UB phân định địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng,

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2003/QĐ-UB phân định địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng,