Quyết định 135/2005/QĐ-UBND

Quyết định 135/2005/QĐ-UBND về phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 135/2005/QĐ-UBND phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng đã được thay thế bởi Quyết định 172/2005/QĐ-UBND thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 135/2005/QĐ-UBND phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 135/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN ĐỊA HẠT CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Phòng Công chứng số 1 công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, các phường Khuê Trung, Hòa Xuân, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây thuộc quận Cẩm Lệ.

2. Phòng Công chứng số 2 công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, các phường Hòa Phát, Hòa An thuộc quận Cẩm Lệ, các xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Bắc thuộc huyện Hòa Vang.

3. UBND huyện Hòa Vang chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các xã thuộc huyện Hòa Vang.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức triển khai công tác công chứng, chứng thực liên quan đến bất động sản tại các Phòng Công chứng và UBND các quận, huyện theo địa hạt đã được quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/2003/QĐ-UB ngày 07/4/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Công chứng số 1 và số 2 thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- TVTU, TTHĐNDTP
- Bộ Tư pháp
- Sở Tư pháp
- Công an thành phố
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu135/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2005
Ngày hiệu lực15/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2005
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 135/2005/QĐ-UBND phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 135/2005/QĐ-UBND phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu135/2005/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành30/09/2005
       Ngày hiệu lực15/10/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2005
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 135/2005/QĐ-UBND phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 135/2005/QĐ-UBND phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng