Quyết định 685/2004/QĐ-UB

Quyết định 685/2004/QĐ-UB về đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 685/2004/QĐ-UB đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 685/2004/QĐ-UB

Thanh Hoá; Ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XDCB TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003.

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính Phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Nghị định số: 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số: 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999.

- Căn cứ Quyết định số: 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 v/v Ban hành định mức công tác sửa chữa trong XDCB của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

- Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây Dựng tại Tờ trình số: 53/XD-TĐ ngày 12 tháng 02 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá sửa chữa trong XDCB tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Giá vật liệu trong đơn giá được tính tới hiện trường xây lắp thời điểm quý III/2003, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các công trình xây dựng ở những địa điểm, thời gian khác nhau có sự chênh lệch giá vật liệu được tính bù (hoặc trừ) tại thời điểm thi công.

Điều 2: Đơn giá sửa chữa trong XDCB tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2004. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để B/C)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh.
- Như điều 3.
- Lưu VP , XD
G04.QĐ ĐơngiáXDCB

TM / UBND TỈNH THANH HOÁ
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Đoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 685/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu685/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2004
Ngày hiệu lực01/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 685/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 685/2004/QĐ-UB đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 685/2004/QĐ-UB đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu685/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Minh Đoan
        Ngày ban hành11/03/2004
        Ngày hiệu lực01/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 685/2004/QĐ-UB đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 685/2004/QĐ-UB đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản

            • 11/03/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực