Quyết định 69/2007/QĐ-UBND

Quyết định 69/2007/QĐ-UBND về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho, nhà xưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 69/2007/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ nhà ở, nhà kho, nhà xưởng tỉnh Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 05/2009/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho và nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2007/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ nhà ở, nhà kho, nhà xưởng tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 69/2007QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ Ở, NHÀ KHO, NHÀ XƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình 1660/TTr-CT ngày 31/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho, nhà xưởng, như sau:

1. Nhà ở


STT

Cấp nhà

Niên hạn sử dụng

Đơn giá (đ/m2 sàn)

1

Cấp II

Trên 50 năm

2.400.000

2

Cấp III

Trên 20 năm

1.800.000

3

Cấp IV

Trên 20 năm

900.000

2. Nhà kho, nhà xưởng: 900.000 đồng/m2 sàn.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh căn cứ bảng giá tính lệ phí trước bạ ở Điều 1 để tổ chức thu lệ phí trước bạ;

Quyết định này thay thế Quyết định số 71/2002/QĐ-UB ngày 06/11/2002 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2007/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ nhà ở, nhà kho, nhà xưởng tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 69/2007/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ nhà ở, nhà kho, nhà xưởng tỉnh Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu69/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýPhạm Văn Tòng
       Ngày ban hành24/12/2007
       Ngày hiệu lực01/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 69/2007/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ nhà ở, nhà kho, nhà xưởng tỉnh Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2007/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ nhà ở, nhà kho, nhà xưởng tỉnh Bình Phước