Quyết định 707/QĐ-UBND

Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2013 Bảng giá tính lệ phí trước bạ địa bàn Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND bảng giá để tính Lệ phí trước bạ Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2013 Bảng giá tính lệ phí trước bạ địa bàn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (Tờ trình số 3594/TTr-STC-VG ngày 18/12/2012) và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (Công văn số 1092/SXD-QLN ngày 17/12/2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định từ ngày 01/01/2013, cụ thể như sau:

I. Đối với đất: là giá đất do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm.

II. Đối với các loại tài sản khác:

1. Giá nhà: như quy định tại Phụ lục số 1 (Bảng giá nhà xây mới hoàn chỉnh) và Phụ lục số 2 (Tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà) kèm theo.

Riêng đối với nhà có tầng hầm, nhà biệt thự, nhà có trang trí nội ngoại thất cao cấp, nhà cổ, các công trình đặc thù về văn hóa, lịch sử: giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để xác định giá nhà, tỷ lệ % chất lượng còn lại đối với từng trường hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đối với tài sản là xe hai bánh gắn máy, ô tô, vỏ tàu thuyền, máy thủy:

a. Giá trị tài sản mới (100%): như quy định tại các Phụ lục số 3, số 4, số 5 kèm theo.

b. Tỷ lệ % chất lượng còn lại của tài sản đã qua sử dụng được quy định như sau:

* Đối với trường hợp kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:

- Tài sản mới: 100%.

- Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.

* Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):

- Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85%

- Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%

- Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%

- Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%

- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%

* Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:

- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;

- Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.

- Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do UBND tỉnh quy định mới 100%.

Trường hợp không xác định được thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó thì thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng đã qua sử dụng (85%).

Điều 2.

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng (đối với giá nhà) và Giám đốc Sở Tài chính (đối với các loại tài sản khác) được ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh quy định tại Quyết định này cho phù hợp với giá cả thị trường theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất và phối hợp để Sở Xây dựng, Sở Tài chính ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với những tài sản chưa được quy định giá hoặc giá quy định trong bảng giá tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này chưa phù hợp với quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Bãi bỏ các quy định trước đây của UBND tỉnh (hoặc của cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền) về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 707/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 707/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2013 Bảng giá tính lệ phí trước bạ địa bàn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2013 Bảng giá tính lệ phí trước bạ địa bàn Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu707/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2013 Bảng giá tính lệ phí trước bạ địa bàn Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2013 Bảng giá tính lệ phí trước bạ địa bàn Bình Định