Quyết định 709/QĐ-TTCP

Quyết định 709/QĐ-TTCP năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 709/QĐ-TTCP danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thanh tra Chính phủ 2015 2016


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 709/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ NĂM 2015

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- U
BND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 709/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Thông tư

11/2011/TT-TTCP ngày 09/11/2011

Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chng tham nhũng

01/01/2015

2

Thông tư

1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đi

Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 quy định danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi

15/01/2015

3

Thông tư liên tịch

03/2011/TT-BNV-TTCP ngày 06/5/2011

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

01/5/2015

4

Thông tư

03/2010/TT-TTCP ngày 16/7/2010

Hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

04/5/2015

5

Thông tư liên tịch

150/2007/TTLT- BTC-TTCP ngày 14/12/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan thanh tra nhà nước

Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước

01/7/2015

6

Thông tư

06/2011/TT-TTCP ngày 19/5/2011

Hướng dẫn xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra

Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

06/7/2015

7

Quyết định

1657/2005/QĐ- TTCP ngày 06/9/2005

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra

Thông tư số 04/2015TT-TTCP ngày 09/7/2015 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra

15/9/2015

8

Quyết định

2861/2008/QĐ- TTCP ngày 22/12/2008

Ban hành quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra

Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

01/11/2015

9

Quyết định

2014/2007/QĐ- TTCP ngày 26/9/2007

Ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ

Thông tư số 06/2015/TT-TTCP ngày 21/10/2015 quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

08/12/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 709/QĐ-TTCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu709/QĐ-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2016
Ngày hiệu lực08/04/2016
Ngày công báo20/04/2016
Số công báoTừ số 293 đến số 294
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 709/QĐ-TTCP

Lược đồ Quyết định 709/QĐ-TTCP danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thanh tra Chính phủ 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 709/QĐ-TTCP danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thanh tra Chính phủ 2015 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu709/QĐ-TTCP
       Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
       Người kýHuỳnh Phong Tranh
       Ngày ban hành08/04/2016
       Ngày hiệu lực08/04/2016
       Ngày công báo20/04/2016
       Số công báoTừ số 293 đến số 294
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 709/QĐ-TTCP danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thanh tra Chính phủ 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 709/QĐ-TTCP danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thanh tra Chính phủ 2015 2016

           • 08/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực