Thông tư 1680/2009/TT-TTCP

Thông tư 1680/2009/TT-TTCP quy định danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi do Thanh tra Chính phủ ban hành

Thông tư 1680/2009/TT-TTCP danh mục vị trí công tác thanh tra cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước định kỳ chuyển đổi đã được thay thế bởi Thông tư 10/2014/TT-TTCP hướng dẫn danh mục vị trí thanh tra công chức cơ quan định kỳ chuyển đổi và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 1680/2009/TT-TTCP danh mục vị trí công tác thanh tra cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước định kỳ chuyển đổi


THANH TRA CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1680/2009/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC THANH TRA CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng.

2. Nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ.

3. Việc chuyển đổi các vị trí công tác không phải công tác thanh tra của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi.

4. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Điều 2. Danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi

1. Thanh tra hành chính;

2. Thanh tra chuyên ngành;

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

4. Thanh tra phòng, chống tham nhũng;

5. Tiếp công dân;

6. Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo;

7. Quản lý theo địa bàn và lĩnh vực được phân công về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Điều 3. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với cán bộ, công chức làm việc tại các vị trí công tác thanh tra quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

Điều 4. Những trường hợp chưa hoặc không chuyển đổi

1. Những trường hợp sau đây đã đến thời hạn chuyển đổi nhưng chưa thực hiện chuyển đổi; việc chuyển đổi được thực hiện khi không còn lý do để chưa chuyển đổi:

a) Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra;

c) Cán bộ, công chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi học dài hạn hoặc được cử đi biệt phái;

d) Cán bộ, công chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cán bộ, công chức nam cũng được áp dụng như cán bộ, công chức nữ.

đ) Cán bộ, công chức đang làm trưởng đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức theo định kỳ; tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01 tháng 11 hằng năm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thanh tra nhà nước phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Tổng Thanh tra, các Phó Tổng Thanh tra;
- Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ;
- Công báo và Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB Thanh tra Chính phủ.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1680/2009/TT-TTCP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu1680/2009/TT-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2009
Ngày hiệu lực31/08/2009
Ngày công báo03/08/2009
Số công báoTừ số 367 đến số 368
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1680/2009/TT-TTCP

Lược đồ Thông tư 1680/2009/TT-TTCP danh mục vị trí công tác thanh tra cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước định kỳ chuyển đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 1680/2009/TT-TTCP danh mục vị trí công tác thanh tra cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước định kỳ chuyển đổi
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu1680/2009/TT-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýTrần Văn Truyền
        Ngày ban hành17/07/2009
        Ngày hiệu lực31/08/2009
        Ngày công báo03/08/2009
        Số công báoTừ số 367 đến số 368
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 1680/2009/TT-TTCP danh mục vị trí công tác thanh tra cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước định kỳ chuyển đổi

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 1680/2009/TT-TTCP danh mục vị trí công tác thanh tra cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước định kỳ chuyển đổi