Quyết định 71/2004/QĐ-UB

Quyết định 71/2004/QĐ-UB về thành lập Ban di dân, tái định cư huyện Sơn Dương do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 71/2004/QĐ-UB thành lập Ban di dân tái định cư huyện Sơn Dương Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 463/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2004/QĐ-UB thành lập Ban di dân tái định cư huyện Sơn Dương Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN SƠN DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 288/2002/QĐ-TTg ngày 18/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án thủy điện Nà Hang (nay là Thủy điện Tuyên Quang);

Xét đề nghị tại Công văn số 1083/CV-UB ngày 24/8/2004 của UBND huyện Sơn Dương về việc báo cáo củng cố, kiện toàn Ban Di dân huyện Sơn Dương kèm theo Đề án số 50/ĐA- UB ngày 24/8/2004 về việc thành lập Ban Di dân, tái định cư huyện Sơn Dương và Tờ trình số 249/TTr-SNV ngày 03/9/2004 của Sở Nội vụ về việc thành lập Ban Di dân, tái đỉnh cư huyện Sơn Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Di dân, tái định cư huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Trụ sở của Ban Di dân, tái định cư huyện Sơn Dương: Đặt tại khu nhà làm việc của HĐND và UBND huyện Sơn Dương.

Ban Di dân, tái định cư huyện Sơn Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Di dân, tái định cư huyện Sơn Dương:

1- Chức năng:

Ban Di dân, tái định cư huyện Sơn Dương là đơn vị trực thuộc UBND huyện Sơn Dương, có chức năng tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện các dự án tái định cư đón nhận nhân dân di dời vùng lòng hồ dự án Thủy điện Tuyên Quang và đền bù giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện quản lý.

2- Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện công tác di dân, tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu cho UBND huyện lập và tổ chức thực hiện các dự án tái định cư, đón nhận nhân dân di dời vùng lòng hồ thuộc công trình Thủy điện Tuyên Quang; tổ chức tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện quản lý;

- Tham mưu đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện các quy định, chính sách về đền bù, di dân, tái định cư của các dự án di dân, tái định cư trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả;

- Tiếp nhận và tham mưu cho UBND huyện giải quyết các đề nghị hợp pháp của công dân trong quá trình đền bù, di dân, tái định cư;

- Tổ chức triển khai thực hiện các Dự án tái định cư được phê duyệt trên địa bàn huyện;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện công tác đền bù, di dân, tái định cư trên địa bàn huyện theo quy định;

- Quản lý cán bộ, công chức, người lao động, kinh phí và tài sản được giao theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh.

3- Tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Di dân, tái định cư huyện Sơn Dương:

3.1- Tổ chức bộ máy gồm:

- Trưởng ban: do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm.

- Phó Trưởng Ban do Trưởng Ban Định canh định cư huyện kiêm nhiệm.

- Phó Trưởng Ban chuyên trách.

- Kế toán.

- Bộ phận kế hoạch, kỹ thuật, nghiệp vụ.

- Hành chính, đánh máy, kho, quỹ.

3.2- Về biên chế:

Biên chế chuyên trách của Ban Di dân, tái định cư huyện Sơn Dương được xác định tổng số: 06 người

Gồm các chức danh sau:

- Phó Trưởng Ban chuyên trách: 01 người

- Kế toán: 01 người

- Bộ phận kế hoạch, kỹ thuật, nghiệp vụ: 03 người

- Hành chính, đánh máy, kho, quỹ: 01 người

Ngoài số biên chế chuyên trách, UBND huyện Sơn Dương được hợp đồng lao động có xác định thời hạn theo đúng quy định của pháp luật đối với một số cán bộ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Ban Di dân tái định cư thủy điện Sơn Dương căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2004
Ngày hiệu lực29/09/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 71/2004/QĐ-UB thành lập Ban di dân tái định cư huyện Sơn Dương Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2004/QĐ-UB thành lập Ban di dân tái định cư huyện Sơn Dương Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành29/09/2004
        Ngày hiệu lực29/09/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 71/2004/QĐ-UB thành lập Ban di dân tái định cư huyện Sơn Dương Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2004/QĐ-UB thành lập Ban di dân tái định cư huyện Sơn Dương Tuyên Quang