Quyết định 71/2005/QĐ-UB

Quyết định 71/2005/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Lừ (đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch) tỉ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2005/QĐ-UB chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Lừ đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch tỉ lệ 1/500


BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 71/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ ĐƯỜNG 2 BÊN SÔNG LỪ (ĐOẠN TỪ ĐÊ LA THÀNH ĐẾN SÔNG TÔ LỊCH), TỈ LỆ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 32/2000/QĐ-UB ngày 3/4/2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa, tỉ lệ 1/2000;
Căn cứ Quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiét quận Thanh Xuân, tỉ lệ 1/2000;
Căn cứ Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì, tỉ lệ 1/5000;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại công văn số 235/QHKT-P2 ngày 02 tháng 02 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I :

 Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Lừ, tỉ lệ 1/500, đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch (có bản vẽ kèm theo) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận ngày 2 tháng 2 năm 2005 với nội dung chính như sau :

1- Địa điểm: Tuyến đường 2 bên sông Lừ đi qua các phường Nam Đồng, Phương Liên, Quang Trung, Trung Tự, Kim Liên, Phương Mai, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa; phường Khương Mai, Phương Liệt thuộc quận Thanh Xuân; các phường Định Công, Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai.

 2- Cấp hạng đường: Tuyến có cấp hạng chủ yếu là đường nhánh. Riêng đoạn giáp khu đô thị mới Đại Kim - Định Công là đường phân khu vực.

3- Qui mô:

- Đoạn từ đường đê La Thành đến hết khu tập thể Nam Đồng (điểm 3) dài khoảng 650m, có lòng đường xe chạy rộng 11,25m, hè rộng từ 3,125¸9,5m. Tuyến được mở trên cơ sở đường hiện có và cống hóa đoạn thượng lưu sông Lừ.

- Đoạn tiếp theo đến sông Tô Lịch chia làm hai nhánh phía Tây dài khoảng 5329m và phía Đông dài khoảng 5444m.

QUY MÔ MẶT CẮT NGANG CÁC ĐOẠN TRÊNTUYẾN ĐƯỜNG HAI BÊN SÔNG LỪ
(đoạn từ khu tập thể Nam Đồng đến sông Tô Lịch)

 

STT

Tên đoạn

Hè phía tây (m)

Lòng đường (m)

Hè phía đông (m)

1

1A0-1A3

(Đê La Thành đến
khu ngoại giao đoàn)

3,125

11,25

3,125

2

1A3-1A4
(khu ngoại giao đoàn
 đến Hồ Đắc Di)

³ 9,5

11.25

³ 8.5

3

1A4-3
(Hồ Đắc Di đến trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 3)

3,125

11.25

3,125

STT

Tên đoạn


Nhánh phía tây

 

Nhánh phía đông

Hè phía tây (m)

Lòng đường (m)

Hè phía sông (m)

Hè phía sông (m)

Lòng đường (m)

Hè phía đông (m)

4

3 - 16, 17
(Trung tâm giáo dục
kỹ thuật tổng hợp số 3
đến cầu Kim Liên)

3 ¸ 5

5.5

1 ¸ 4

1 ¸ 3

5.5

3 ¸ 5

5

16, 17 - 30, 33
(cầu Kim Liên đến đường
Trường Chinh)

3 ¸ 7

7.5

3 ¸ 6

1 ¸ 3

5.5

3 ¸ 8

6

30, 33 - 50, 47
(Đường Trường Chinh đến cầu Định Công mới)

3 ¸ 6

7.5

1 ¸ 7,5

2 ¸ 3

7.5

2 ¸ 3

7

50, 47 - 54, 49
(cầu Định Công mới đến khu xây dựng mới Đại Kim - Định Công)

3

7.5

1

7.5

15

7.5

8

54, 49 - 56, 51
(khu xây dựng mới Đại Kim - Định Công đến cầu xi măng - cuối làng Định Công)

3

7.5

1

3

7.5

3

9

56, 51’ - 60, 61
(cầu xi măng đến sau Đầm Sen)

3

7.5

3

1.5

5.5

1.5

10

60, 61’ - 66, 67
(Từ sau đền Đầm Sen đến cầu sắt)

3

7.5

3

2

7.5

2

11

66, 67 - 68, 69
(từ cầu sắt đến sông Tô Lịch)

3

7.5

1,5 ¸ 2

5

7.5

5

 

4 - Tuyến và chỉ giới đường đỏ:

- Tim tuyến đường được xác định bằng toạ độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật, kích thước khống chế kết hợp với nội suy theo bản vẽ.

 - Chỉ giới đường đỏ của đường được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật và kích thước khống chế kết hợp nội suy theo bản vẽ.

 5- Các nút giao thông:

Các điểm giao với các đường giao thông khác dọc tuyến tổ chức giao bằng.

Điều II :

 - Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ chỉ giới đường đỏ được duyệt, phê duyệt thiết kế cắm mốc, tổ chức cắm mốc tại thực địa, bàn giao cho UBND các quận, phường sở tại và tổ chức công bố công khai để các tổ chức , cơ quan và nhân dân biết , thực hiện .

 - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới , quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III :

 Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận: Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường: Nam Đồng, Phương Liên, Quang Trung, Trung Tự, Kim Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Khương Mai, Phương Liệt, Định Công, Đại Kim, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2005
Ngày hiệu lực28/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 71/2005/QĐ-UB chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Lừ đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch tỉ lệ 1/500


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2005/QĐ-UB chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Lừ đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch tỉ lệ 1/500
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành13/05/2005
        Ngày hiệu lực28/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 71/2005/QĐ-UB chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Lừ đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch tỉ lệ 1/500

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2005/QĐ-UB chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Lừ đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch tỉ lệ 1/500

            • 13/05/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực