Quyết định 72/2003/QĐ-UB

Quyết định 72/2003/QĐ-UB quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 72/2003/QĐ-UB giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất năm 2003 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2003/QĐ-UB giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất năm 2003


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V QUY ĐỊNH GIÁ LÚA TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 76/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ;
Căn cứ Pháp lệnh thuế nhà đất và Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà ;
Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp và Cục Thuế thành phố tại tờ trình số 3426/CT-NV ngày 01 tháng 4 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa của năm 2003 là 1.200đ/kg.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003. Những quy định trước đây trái với quyết định này không còn áp dụng.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
 

- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN, TH
- Lưu (TM-O)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2003
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 72/2003/QĐ-UB giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất năm 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 72/2003/QĐ-UB giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất năm 2003
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu72/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành13/05/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 72/2003/QĐ-UB giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất năm 2003

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2003/QĐ-UB giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất năm 2003