Quyết định 726/QĐ-UBND

Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 726/QĐ-UBND 2014 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015 và được áp dụng kể từ ngày 22/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 726/QĐ-UBND 2014 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN
HUẾ
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: 726/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ 02 thủ tục hành chính tại danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, ban hành kèm Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với Giám định viên công nghệ là người Việt Nam).

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với các tổ chức giám định công nghệ không có vốn nước ngoài).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: DL, TH;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 726/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu726/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2014
Ngày hiệu lực16/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 726/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 726/QĐ-UBND 2014 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 726/QĐ-UBND 2014 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu726/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành16/04/2014
       Ngày hiệu lực16/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 726/QĐ-UBND 2014 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 726/QĐ-UBND 2014 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học Thừa Thiên Huế