Quyết định 741/QĐ-UB

Quyết định 741/QĐ-UB năm 1977 ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 741/QĐ-UB tổ chức hoạt động các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 741/QĐ-UB tổ chức hoạt động các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 741/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG, LỚP DẠY NGHỀ CỦA TƯ NHÂN TRONG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 24-CP ngày 2-2-1976 ban hành Bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế ;
- Để các trường dạy nghề tư nhân có thể dạy nghề theo mục tiêu đào tạo chung của Nhà nước là có hiểu biết chính trị, có lý thuyết chuyên môn, thành thạo tay nghề, với quy mô thích hợp, có cơ sở vật chất kỹ thuật, với đội ngũ giáo viên có chất lượng về chính trị và chuyên môn, với nội dung chương trình hợp lý, đáp ứng nhu cầu học nghề của nhân dân và góp phần đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật cho thành phố,
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lao động,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này “Bản quy định tạm thời về một số điều cụ thể trong việc chấn chỉnh các trường, lớp dạy nghề tư nhân trong thành phố”.

Điều 2.- Đồng chí Giám đốc Sở Lao động có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các trường, lớp dạy nghề tư nhân thực hiện Bản quy định tạm thời. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Trưởng Ban Cải tạo của Thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Giám đốc các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG, LỚP DẠY NGHỀ CỦA TƯ NHÂN
(Ban hành do quyết định số 741/QĐ-UB, ngày 24-12-1977)

Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1.- Các trường, lớp dạy nghề của tư nhân đều phải được chấn chỉnh lại theo Bản quy định này nhằm đào tạo những người lao động yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vừa có lý thuyết chuyên môn, vừa có tay nghề thành thạo.

Điều 2.- Các trường, lớp dạy nghề của tư nhân, muốn tiếp tục hoạt động phải đăng ký hành nghề tại Sở Lao động.

Chương II

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG, LỚP DẠY NGHỀ

Điều 3.- Mỗi trường, lớp dạy nghề của tư nhân phải có phòng học lý thuyết và xưởng thực hành có đủ học cụ, đồ nghề, máy móc, thiết bị để dạy nghề theo quy định của Nhà nước và bảo đảm điều kiện ánh sáng và thoáng khí cần thiết.

Điều 4.- Những trường, lớp có đủ điều kiện và sẵn có quy mô thích hợp, có đủ giáo viên, sau khi chấn chỉnh sẽ được tiếp tục hoạt động theo sự hướng dẫn của Nhà nước.

Điều 5.- Những trường, lớp nhỏ bé, thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, phải sát nhập lại để thành một trường lớp có quy mô thíchg hợp, có cơ sở vật chất kỹ thuật và số giáo viên cần thiết.

Điều 6.- Mỗi trường, lớp cần có bản nội quy nhà trường.

Chương III

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ TUYỂN SINH

Điều 7.- Nội dung chương trình dạy nghề các trường, lớp của tư nhân phải có phần chính trị, phần lý thuyết và phần thực hành. Chương trình phải có đủ thời gian cần thiết để bảo đảm chất lượng học tập.

Điều 8.- Các trường dạy nghề của tư nhân có thể mở những lớp học ban đêm, nhưng phải bảo đảm thực hiện đủ số giờ quy định trong chương trình.

Điều 9.- Trước khi mãn khoá, học sinh sẽ thi tốt nghiệp 3 môn : chính trị, lý thuyết, thực hành. Đề thi và kết quả thi phải được Sở Lao động duyệt.

Điều 10.- Học sinh tốt nghiệp, được trường, lớp cấp giấy chứng nhận. Học sinh không tốt nghiệp phải học lại từ 1 đến 2 tháng và thi lại những môn không đạt yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Những tháng học lại, học sinh chỉ trả tiền bằng 50% mỗi tháng.

Điều 11.- Học sinh vào học nghề, cần có sức khoẻ, trình độ văn hoá tối thiểu để tiếp thu bài giảng và sau khi tốt nghiệp có thể tham gia lao động sản xuất.

Chương IV

BỘ MÁY QUẢN LÝ TRƯỜNG, LỚP VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Điều 12.- Hiệu trưởng, hiệu phó trường, lớp dạy nghề của tư nhân phải biết nghiệp vụ kỹ thuật, hiểu biết đường lối, chủ trương, mục tiêu dạy nghề của Nhà nước.

Điều 13.- Mỗi trường, lớp phải có giáo viên chính trị, giáo viên lý thuyết, giáo viên thực hành theo quy định của Nhà nước. Giáo viên phải tinh thông nghiệp vụ và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác giảng dạy.

Điều 14.- Hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên trường, lớp dạy nghề của tư nhân phải có lý lịch rõ ràng.

Điều 15.- Hiệu trưởng, hiệu phó và giáo viên trường, lớp dạy nghề tư nhân được dự những lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở Lao động tổ chức.

Chương V

HỌC PHÍ

Điều 16.- Các trường, lớp dạy nghề của tư nhân được thu một khoản học phí hợp lý.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17.- Hiệu trưởng các trường, lớp dạy nghề tư nhân hoặc người đứng tên đăng ký hành nghề có bổn phận thi hành đầy đủ pháp luật và những điều quy định của Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của trường, lớp mình.

Điều 18.- Các trường, lớp dạy nghề tư nhân ở địa phương nào, phải chịu sự quản lý dân sự của chính quyền địa phương đó.

Điều 19.- Sở Lao động Thành phố có trách nhiệm cấp giấy phép hành nghề, quản lý nghiệp vụ và hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các trường, lớp dạy nghề tư nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành mình thực hiện các điều quy định trên.

Điều 20.- Bản quy định tạm thời này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 741/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu741/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/1977
Ngày hiệu lực24/12/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 741/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 741/QĐ-UB tổ chức hoạt động các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 741/QĐ-UB tổ chức hoạt động các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu741/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành24/12/1977
        Ngày hiệu lực24/12/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 741/QĐ-UB tổ chức hoạt động các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 741/QĐ-UB tổ chức hoạt động các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố