Quyết định 75/2017/QĐ-UBND

Quyết định 75/2017/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đối với trường hợp gộp tuyến tham quan do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tạm thời mức thu phí di tích lịch sử văn hóaThừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 57/2019/QĐ-UBND mức thu chế độ thu sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tạm thời mức thu phí di tích lịch sử văn hóaThừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HUẾ THUỘC QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GỘP TUYẾN THAM QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Công văn số 187/HĐND-TH ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tạm thời thu phí tham quan di tích đối với trường hợp gộp tuyến tham quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tại Tờ trình liên ngành số 943/TTrLN-TC-BTDT ngày 09 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đối với trường hợp gộp tuyến tham quan như sau:

TT

Cơ cấu tuyến tham quan

Giá vé tuyến (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)

(Đồng/người/lượt)

I

Đối với người lớn

 

1

Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định

280.000

2

Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

360.000

II

Đối với trẻ em từ 7 - 12 tuổi hoặc có chiều cao từ 0,8m - 1,3m

 

1

Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định

55.000

2

Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

70.000

Điều 2. Chính sách miễn, giảm phí; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí: Thực hiện theo Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2017
Ngày hiệu lực15/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tạm thời mức thu phí di tích lịch sử văn hóaThừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tạm thời mức thu phí di tích lịch sử văn hóaThừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành01/09/2017
        Ngày hiệu lực15/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tạm thời mức thu phí di tích lịch sử văn hóaThừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tạm thời mức thu phí di tích lịch sử văn hóaThừa Thiên Huế