Quyết định 751/QĐ-TTg

Quyết định 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 751/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của   Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (thực hiện trong năm 2009):

- Công ty Xổ số kiến thiết Tuyên Quang;

- Công ty Quản lý và Xây dựng đô thị.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

- Năm 2007: Công ty Phát triển công nghiệp Tuyên Quang.

- Năm 2008:

+ Công ty Giống vật tư nông, lâm nghiệp;

+ Xí nghiệp In Tuyên Quang.

- Năm 2009: Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện phương án nói trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ : TH, KTTH, ĐP, 

- Lưu: Văn thư, ĐMDN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 751/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu751/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2007
Ngày hiệu lực15/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 751/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu751/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành15/06/2007
        Ngày hiệu lực15/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010

            • 15/06/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực