Quyết định 76/2005/QĐ-UBND

Quyết định 76/2005/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 76/2005/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý học phí cơ sở giáo dục công lập Khánh Hoà đã được thay thế bởi Quyết định 985/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ Quyết định 76/2005/QĐ-UBND Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2005/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý học phí cơ sở giáo dục công lập Khánh Hoà


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 27 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP; MỨC THU PHÍ DỰ THI VÀO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 54/1998/TTLT-GDĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; và Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 414/2003 quy định chế độ và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 4;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập và mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Mức thu học phí:

1.1. Đối với các cơ sở giáo dục ở nội thành, nội thị:

Đvt : đồng/học sinh/tháng

Cơ sở giáo dục

Mức thu

- Mẫu giáo, nhà trẻ

52.000

- Trung học cơ sở

13.000

- Trung học phổ thông

22.000

- Dạy nghề học sinh phổ thông

12.000

1.2. Đối với các cơ sở giáo dục ở nông thôn:

Đvt : đồng/học sinh/tháng

Cơ sở giáo dục

Mức thu

- Mẫu giáo, nhà trẻ

20.000

- Trung học cơ sở

8.000

- Trung học phổ thông

14.000

- Dậy nghề học sinh phổ thông

8.000

2. Mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông :

Đvt : đồng/học sinh/tháng

Đối tượng thu

Mức thu

- Thi tuyển vào trung học phổ thông

10.000

Điều 2.

1. Đối với học phí: thực hiện theo qui định hiện hành.

2. Đối với phí dự thi vào trung học phổ thông:

- Đối tượng thu phí: Học sinh thực tế đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

- Cơ sở giáo dục tổ chức thi tuyển có trách nhiệm trực tiếp thu và quản lý phí dự thi.

- Toàn bộ số tiền phí đăng kí dự thi vào trung học phổ thông được để lại cho các cơ sở giáo dục nhằm trang trải các chi phí phục vụ cho công tác đăng ký dự thi và tổ chức thi tuyển.

Điều 3. Tổ chức thực hiện :

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng quỹ học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, Thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2005
Ngày hiệu lực07/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/2005/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý học phí cơ sở giáo dục công lập Khánh Hoà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 76/2005/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý học phí cơ sở giáo dục công lập Khánh Hoà
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu76/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành27/09/2005
        Ngày hiệu lực07/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 76/2005/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý học phí cơ sở giáo dục công lập Khánh Hoà

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2005/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý học phí cơ sở giáo dục công lập Khánh Hoà