Quyết định 985/QĐ-UBND

Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2009 bãi bỏ Quyết định 76/2005/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 985/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ Quyết định 76/2005/QĐ-UBND Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 76/2005/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP; MỨC THU PHÍ DỰ THI VÀO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí hệ công lập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 76/2005/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục - Đào tạo, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH;
- UBMTTQVN tỉnh KH;
- Sở Tư pháp;
- Sở LĐ-TB và XH;
- Ban Dân tộc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trang tin điện tử;
- Các phòng: VX, TH.
- Lưu VT & HL, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 985/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu985/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 985/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 985/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ Quyết định 76/2005/QĐ-UBND Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 985/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ Quyết định 76/2005/QĐ-UBND Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu985/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Thị Thu Hằng
       Ngày ban hành07/05/2009
       Ngày hiệu lực07/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 985/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ Quyết định 76/2005/QĐ-UBND Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 985/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ Quyết định 76/2005/QĐ-UBND Khánh Hòa

           • 07/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực