Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÙNG NGUYÊN LIỆU VÀ NHÀ MÁY VÁN SỢI ÉP GIA LAI THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 18/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án khả thi trồng rừng nguyên liệu và xây dựng Nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lâm nghiệp VN tại công văn số 99HĐQT/TCLĐ/CV ngày 25/4/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp việt Nam để quản lý thực hiện dự án khả thi trồng rừng nguyên liệu và xây dựng Nhà máy ván sợi ép MDF tại tỉnh Gia Lai.

Điều 2.- Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án được quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Điều 3.- Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án phù hợp với điều kiện cụ thể và quy định hiện hành của Chính phủ.

Điều 4.- Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai có Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Ban quản lý và các cán bộ nghiệp vụ của Ban.

Tổng Giám đốc Tổng công ty bố trí nhân sự của Ban, đảm bảo yêu cầu gọn, nhẹ và làm việc có hiệu quả.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/1998/QĐ-BNN-TCCB ngày 5/3/1998.

Điều 6.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng Giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu: VP + TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2000
Ngày hiệu lực01/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu77/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành17/07/2000
        Ngày hiệu lực01/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN

           • 17/07/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực