Quyết định 77/2002/QĐ-UB

Quyết định 77/2002/QĐ-UB về bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu mỡ phụ đối với xe ô tô con và xe chuyên dùng do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2002/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ ô tô con


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2002/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 26 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VÀ DẦU MỠ PHỤ TRÊN XE Ô TÔ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

- Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số: 644/1998/QĐ-UB ngày 27/06/1998 của UBND tỉnh Kon tum " V/v ban hành định mức tạm thời sử dụng nhiên liệu và đầu mỡ phụ trên Ô tô con;

- Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính - Vật giá; Giao thông - Vận tải tại Tờ trình số: 119/TTr-LN ngày 05/11/2002 "V/v bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe Ô tô ";

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu mỡ phụ đối với xe ô tô con và xe chuyên dùng như sau:

1. Xe ô tô con và xe ô tô khách:

1.1- Định mức sử dụng nhiên liệu trên đường nhựa:

TT

Mác, kiểu xe

Dung tích xi lanh (cm3)

Trọng tải (Người)

Nhiên liệu sử dụng

Định mức (L/100km)

1

PASSIO 2.9

2445

04

Xăng

18

2

TANDA

3907

30

Diezel

24

3

FAW JIEFANG

6557

45

Diezel

32

2 Hệ số phụ cấp chênh lệch mặt đường và định mức tiêu hao dầu mỡ phụ áp dụng theo quy đỉnh tại Quyết định số: 644/1998/QĐ-UB ngày 27/6/1998 của UBND tỉnh Kon tum.

2/ Xe ô tô chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác và chất thải khác (có phụ lục kèm theo) .

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2002 và được áp dụng thống nhất cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon tum.

Điều III: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Như điều 3
- Lưu VT-GT

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2002
Ngày hiệu lực01/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 77/2002/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ ô tô con


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 77/2002/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ ô tô con
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu77/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýTrần Quang Vinh
       Ngày ban hành26/11/2002
       Ngày hiệu lực01/11/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 77/2002/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ ô tô con

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2002/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ ô tô con