Quyết định 77/QĐ-UB

Quyết định 77/QĐ-UB năm 1985 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 77/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 77/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ XÃ HỘI CÁC QUẬN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Chỉ thị số 212/CT ngày 04-8-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về lập tổng sơ đồ phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất của Việt Nam thời kỳ 1986 – 2000 và Chỉ thị số 06/CT-UB ngày 07-3-1984 của UBND Thành phố về việc lập sơ đồ chung phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất và quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986-2000;
- Xét yêu cầu tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét đề nghị của Trưởng ban phân vùng kinh tế thành phố và Trưởng ban tổ chức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận.

Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các quận, các ngành của thành phố thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng tiến bộ và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Điều 2.- Thành phần Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận gồm có:

- Trưởng Ban: đ/c Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

- Phó Ban Thường trực: đ/c Lê Thanh Long, Phó Trưởng Ban Phân vùng kinh tế Thành phố.

- Phó Ban: đ/c Lê Văn Năm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Thành phố, Viện trưởng Viện quy hoạch và kỹ thuật xây dựng thành phố.

- Phó Ban: Đ/c Phạm Kiều, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch thành phố.

- Phó Ban: đ/c Bạch Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Lao động thành phố.

Các Ủy viên:

- Phó Giám đốc Sở Công nghiệp.

-Phó Giám đốc Sở Thương nghiệp.

- Phó Giám đốc Sở Ăn uống và khách sạn.

- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

- Phó Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và CTCC.

- Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xuất nhập khẩu.

- Phó Cục trưởng Cục thống kê.

- Phó Tư lệnh trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

Trưởng ban và các Phó ban là bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo.

Trưởng ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận có trách nhiệm quy định cụ thể chế độ làm việc của Ban chỉ đạo.

Ban phân vùng kinh tế thành phố cử một số chuyên viên, cán bộ giúp Ban chỉ đạo theo dõi, tổng hợp tình hình, làm các bản báo cáo theo quy định cũng như phục vụ cho việc hoạt động, hội họp của Ban chỉ đạo.

Điều 3.- Ở mỗi quận được thành lập Tiểu ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội quận với thành phần tương ứng Ban chỉ đạo thành phố để giúp UBND quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội quận theo đúng tiến độ và thời gian đã đề ra.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban tổ chức chánh quyền thành phố, Trưởng Ban phân vùng kinh tế thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/1985
Ngày hiệu lực18/04/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 77/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 77/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu77/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Võ Danh
        Ngày ban hành18/04/1985
        Ngày hiệu lực18/04/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 77/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội