Quyết định 775/QĐ-UBND

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi Quyết định 433/QĐ-UBND chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước, tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản thu hồi từ dự án kết thúc hoạt động có quyết định thanh lý hoặc bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi Quyết định 433/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 04/2011/QĐ-UBND xử lý tài sản nhà nước để bán đấu giá và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi Quyết định 433/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 775/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 24 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 433/QĐ-UBND NGÀY 09/3/2007 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA CHUYỂN GIAO TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, TÀI SẢN THU HỒI TỪ CÁC DỰ ÁN KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CÓ QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ HOẶC BÁN ĐẤU GIÁ ĐỂ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước, tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động có quyết định thanh lý hoặc bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Mục II quy định chuyển giao tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có quyết định thanh lý hoặc bán đấu giá và tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa), như sau:

II. Chuyển giao tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có quyết định thanh lý hoặc bán đấu giá và tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan chủ quản dự án khi có tài sản bán đấu giá, phải thực hiện quy định sau:

- Chuyển giao cho Tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước đối với tài sản có giá trị (giá khởi điểm) từ 10.000.000 đồng trở lên để tổ chức bán đấu giá theo quy định.

- Trường hợp các tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước từ chối bán, thì cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan chủ quản dự án thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá hoặc Hội đồng thanh lý để tổ chức bán theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 775/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu775/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2007
Ngày hiệu lực24/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 775/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi Quyết định 433/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi Quyết định 433/QĐ-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu775/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành24/04/2007
        Ngày hiệu lực24/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi Quyết định 433/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi Quyết định 433/QĐ-UBND