Quyết định 777-TTg

Quyết định 777-TTg năm 1994 về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYUN hạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 777-TTg điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYUN hạ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 777-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI AYUN HẠ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Thuỷ lợi về việc điều chỉnh, bổ xung luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi AYun Hạ (Công văn số 1665-TT/XDCB ngày 6-8-1994); của Hội đồng Thẩm định cấp Nhà nước (Công văn số 3426-UB/VPTD ngày 15-11-1994) và ý kiến của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý về những nội dung cần điều chỉnh, bổ xung luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi AYun Hạ, đã được Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thẩm định (Công văn số 3426-UB/VPTD ngày 15-11-1994), trong đó phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

a) Phải gắn việc xây dựng công trình thuỷ lợi với kiến thiết đồng ruộng, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và di dân, khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới.

b) Việc xây dựng kênh mương phải đảm bảo trước hết tưới nước phục vụ canh tác cho những vùng đã có dân ở, hoặc di dân đến đâu, xây dựng kênh mương đến đó, không xây dựng theo biện pháp "cuốn chiếu" như hiện nay, sẽ dẫn đến tình trạng xây dựng xong kênh mương, nhưng không có người sử dụng.

Bộ Thuỷ lợi, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp và giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng đề án gắn thuỷ lợi với kiến thiết đồng ruộng, di đân khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, để đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất của công trình thuỷ lợi AYun Hạ.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình để thẩm định theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, phần điều chỉnh, bổ sung đã nói tại Điều 1 trên đây.

Điều 3. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối vốn để công trình hoàn thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ, đưa toàn bộ hệ thống công trình vào sử dụng trong năm 1996.

Điều 4. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Bộ Thuỷ Lợi, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng công trình thuỷ lợi gắn với kiến thiết đồng ruộng, di dân khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng đồng bộ công trình và hướng dẫn nhân dân trong vùng hướng lợi thâm canh, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm phát huy hết hiệu quả của công trình thuỷ lợi AYun Hạ.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ Thuỷ lợi, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 777-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu777-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/1994
Ngày hiệu lực05/01/1995
Ngày công báo28/02/1995
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 777-TTg điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYUN hạ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 777-TTg điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYUN hạ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu777-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýTrần Đức Lương
     Ngày ban hành21/12/1994
     Ngày hiệu lực05/01/1995
     Ngày công báo28/02/1995
     Số công báoSố 4
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 777-TTg điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYUN hạ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 777-TTg điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYUN hạ

          • 21/12/1994

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/02/1995

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/01/1995

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực