Quyết định 778/QĐ-BHXH

Quyết định 778/QĐ-BHXH năm 2012 về Phần mềm ứng dụng “Quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng” phiên bản 3.0 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 778/QĐ-BHXH năm 2012 Phần mềm ứng dụng Quản lý đối tượng


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 778/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG “QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BHXH HÀNG THÁNG” PHIÊN BẢN 3.0

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phần mềm ứng dụng “Quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng” phiên bản 3.0 (gọi tắt là BHXH Net 3.0).

Điều 2. Phần mềm BHXH Net 3.0 là một phân hệ trong hệ thống chương trình phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được kết nối với các chương trình phần mềm khác của Ngành. Phần mềm BHXH Net 3.0 được điều chỉnh từ phiên bản phần mềm BHXH Net 2.0 (thuộc hệ thống ứng dụng BHXH Soft-02 ban hành theo quyết định số 1340/QĐ-BHXH ngày 31/10/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và đã được bổ sung thêm chức năng “Quản lý hồ sơ”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TTTT (2 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 778/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu778/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 778/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 778/QĐ-BHXH năm 2012 Phần mềm ứng dụng Quản lý đối tượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 778/QĐ-BHXH năm 2012 Phần mềm ứng dụng Quản lý đối tượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu778/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành30/07/2012
        Ngày hiệu lực30/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 778/QĐ-BHXH năm 2012 Phần mềm ứng dụng Quản lý đối tượng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 778/QĐ-BHXH năm 2012 Phần mềm ứng dụng Quản lý đối tượng

            • 30/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực