Nghị định 116/2011/NĐ-CP

Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ đã được thay thế bởi Nghị định 05/2014/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương

1. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

2. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

3. Ban Thu.

4. Ban Chi.

5. Ban Cấp sổ, thẻ.

6. Ban Tuyên truyền.

7. Ban Hợp tác quốc tế.

8. Ban Kiểm tra.

9. Ban Thi đua - Khen thưởng.

10. Ban Kế hoạch - Tài chính.

11. Ban Tổ chức cán bộ.

12. Ban Pháp chế.

13. Ban Đầu tư quỹ.

14. Ban Dược và Vật tư y tế.

15. Văn phòng.

16. Viện Khoa học bảo hiểm xã hội.

17. Trung tâm Thông tin.

18. Trung tâm Lưu trữ.

19. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

20. Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội.

21. Báo Bảo hiểm xã hội.

22. Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 15 Điều này là các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các tổ chức quy định từ khoản 16 đến khoản 22 Điều này là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc được thành lập phòng trực thuộc.

Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, giao biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam không quá 03 người.

Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng trực thuộc theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện không quá 02 người; số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không quá 03 người.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2012.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (6b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2011/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu116/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2011
Ngày hiệu lực05/02/2012
Ngày công báo23/12/2011
Số công báoTừ số 645 đến số 646
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2011/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu116/2011/NĐ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành14/12/2011
       Ngày hiệu lực05/02/2012
       Ngày công báo23/12/2011
       Số công báoTừ số 645 đến số 646
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ

        Lịch sử hiệu lực Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ