Quyết định 79/2005/QĐ-UB

Quyết định 79/2005/QĐ-UB về thẩm quyền địa hạt giữa các Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 79/2005/QĐ-UB thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng giấy tờ giao dịch liên quan quyền sử đất đã được thay thế bởi Quyết định 94/2007/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 29/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2005/QĐ-UB thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng giấy tờ giao dịch liên quan quyền sử đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 79/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

VỀ THẨM QUYỀN ĐỊA HẠT GIỮA CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI VIỆC
CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG, GIẤY TỜ GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 ;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực ;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1661/STP-BTTP ngày 11 tháng 5 năm
2005 ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định về thẩm quyền địa hạt của các Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 119 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai như sau :

1. Phòng Công chứng số 1 : huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ ;

2. Phòng Công chứng số 2 : huyện Bình Chánh ;

3. Phòng Công chứng số 4 : huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các huyện (trừ thẩm quyền được quy định tại Điều 1 Quyết định  này) vẫn do Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Chỉ thị số 03/2001/CT-UB ngày 03 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08   tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Trưởng Phòng Công chứng số 1,   Trưởng Phòng Công chứng số 2, Trưởng Phòng Công chứng số 4 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Như điều 3
- Bộ Tư pháp
- Cục Kiểm tra văn bản
- Bộ Tài nguyên và Môi trường 
- Bộ Xây dựng
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   và các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Sở Nội vụ
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH, NC (2b)
- Lưu (NC/K)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
  
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2005
Ngày hiệu lực29/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 79/2005/QĐ-UB thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng giấy tờ giao dịch liên quan quyền sử đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 79/2005/QĐ-UB thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng giấy tờ giao dịch liên quan quyền sử đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu79/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTP.HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
        Người ký***, Nguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành19/05/2005
        Ngày hiệu lực29/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 79/2005/QĐ-UB thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng giấy tờ giao dịch liên quan quyền sử đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2005/QĐ-UB thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng giấy tờ giao dịch liên quan quyền sử đất