Quyết định 7965/QĐ-BCT

Quyết định 7965/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung cửa hàng xăng dầu tại lý trình km 132+200 vào "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7965/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung cửa hàng xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7965/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI LÝ TRÌNH KM 132+200 VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Văn bản số 326/UBND-VP6 ngày 05 tháng 11 năm 2012 đề nghị bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định, Văn bản số 367/UBND-VP6 ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định bổ sung thông tin về địa điểm xin bổ sung vào quy hoạch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một (01) cửa hàng xăng dầu tại lý trình km 132+200 (bên phải tuyến từ cầu Tân Đệ đến cầu Ninh Bình) thuộc xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC, GTVT;
- Sở Công Thương Nam Định;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7965/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7965/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7965/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 7965/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung cửa hàng xăng dầu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7965/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung cửa hàng xăng dầu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7965/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Cẩm Tú
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực20/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7965/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung cửa hàng xăng dầu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7965/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung cửa hàng xăng dầu

           • 20/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực