Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN về việc giảm 30% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN giảm 30% lãi suất cho vay NHTM Nhà nước thuộc chương trình xã đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng đã được thay thế bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN giảm 30% lãi suất cho vay NHTM Nhà nước thuộc chương trình xã đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 798/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 798/2002/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢM 30% LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY THUỘC PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN Ở CÁC TỈNH GIA LAI, KON TUM, ĐẮC LẮC, LÂM ĐỒNG.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 754/CP-KTTH ngày 2/7/2002 của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay thuộc phạm vị Chương trình các xã đặc biệt khó khăn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các Ngân hàng thương mại nhà nước giảm lãi suất cho vay 30% so với lãi suất cho vay thông thường đối với khách hàng ở khu vực II miền núi thuộc phạm vi Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 1232/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và Quyết định số 42/2001/QĐ-TTg ngày 26/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.

1- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2002, thay thế mức giảm 15% lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại nhà nước đối với khách hàng vay ở khu vực II miền núi thuộc phạm vị Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng áp dụng theo quy định tại Quyết định số 141/2000/QĐ-NHNNI ngày 21/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2- Số dư nợ vay và các hợp đồng tín dụng đã ký kết đối với khách hàng ở khu vực II miền núi thuộc phạm vi Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng chưa giải ngân hoặc chưa giải ngân hết đến cuối ngày 31/7/2002, tiếp tục thực hiện theo các mức lãi suất cho vay đã ghi trong hợp đồng tín dụng.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 798/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu798/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2002
Ngày hiệu lực01/08/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 798/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN giảm 30% lãi suất cho vay NHTM Nhà nước thuộc chương trình xã đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN giảm 30% lãi suất cho vay NHTM Nhà nước thuộc chương trình xã đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu798/2002/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýDương Thu Hương
        Ngày ban hành29/07/2002
        Ngày hiệu lực01/08/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN giảm 30% lãi suất cho vay NHTM Nhà nước thuộc chương trình xã đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN giảm 30% lãi suất cho vay NHTM Nhà nước thuộc chương trình xã đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng