Quyết định 80/QĐ-SXD

Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá thu gom vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị Phú Yên


UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-SXD

Phú Yên, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ TỈNH PHÚ YÊN

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị”;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Về việc Công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị”;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng, Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Phú Yên đã được công bố kèm theo Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 12/3/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND Tỉnh (b/c);
- VP UBND, HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trong Tỉnh;
- UBND các huyện, Tx. Sông cầu và Tp. Tuy Hòa;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Phòng Quản lý đô thị Tx. Sông Cầu và Tp. Tuy Hòa;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc SXD;
- Website của SXD;
- Lưu VP, P4 (NTT-50b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá thu gom vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá thu gom vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá thu gom vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá thu gom vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị Phú Yên

            • 30/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực