Quyết định 802/2016/QĐ-UBND

Quyết định 802/2016/QĐ-UBND quy định giá tiền thuê đất có hạ tầng, giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng do tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 802/2016/QĐ-UBND giá tiền thuê đất có hạ tầng giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 21/2017/QĐ-UBND tiền thuê đất cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Song Khê Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 802/2016/QĐ-UBND giá tiền thuê đất có hạ tầng giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802/2016/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TIỀN THUÊ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG, GIÁ TIỀN SỬ DỤNG HẠ TẦNG KHU PHÍA BẮC, KHU CÔNG NGHIỆP SONG KHÊ - NỘI HOÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 ngày 6 tháng 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 40/TTr-KCN ngày 15 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiền thuê đất có hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp thuê đất tại vị trí đất công nghiệp theo quy hoạch, không áp dụng với các nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải Bắc Giang bị thu hồi.

2. Giá tiền thuê đất có hạ tầng gồm:

a) Tiền thuê đất hàng năm: Được thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

b) Tiền thuê cơ sở hạ tầng: 1.200.000 đồng/01m2/ thời gian thực hiện dự án đối với Lô B1,B2,B3; các vị trí còn lại là 1.000.000 đồng/01m2/thời gian thực hiện dự án.

3. Thời gian, phương thức thu:

a) Tiền thuê đất hàng năm: Căn cứ theo thông báo của Cục thuế tỉnh Bắc Giang.

b) Tiền thuê cơ sở hạ tầng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng, chậm nhất không quá 03 tháng kể từ khi ký hợp đồng.

4. Đơn vị thu: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Việc thu và quản lý tiền thuê cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quy định giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp thuê đất tại khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.

2. Giá tiền sử dụng hạ tầng: 10.000 đồng/01m2/năm.

3. Thời gian, phương thức thu: 01 năm một lần, chậm nhất không quá ngày 31 tháng 3 hàng năm.

4. Đơn vị thu: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Việc thu và quản lý tiền sử dụng hạ tầng thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 802/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu802/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 802/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 802/2016/QĐ-UBND giá tiền thuê đất có hạ tầng giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 802/2016/QĐ-UBND giá tiền thuê đất có hạ tầng giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu802/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực10/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 802/2016/QĐ-UBND giá tiền thuê đất có hạ tầng giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 802/2016/QĐ-UBND giá tiền thuê đất có hạ tầng giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc Bắc Giang