Quyết định 818/QĐ-BGDĐT

Quyết định 818/QĐ-BGDĐT năm 2014 về đổi tên Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn thành trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 818/QĐ-BGDĐT đổi tên thành trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng; Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 253/UBND-VX ngày 17 tháng 01 năm 2014 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn, được thành lập theo Quyết định số 3502/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 và đổi tên theo Quyết định số 5983/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ phận "một cửa";
- Lưu: VT, TCCB (5).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 818/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu818/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 818/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 818/QĐ-BGDĐT đổi tên thành trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 818/QĐ-BGDĐT đổi tên thành trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu818/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Vũ Luận
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 818/QĐ-BGDĐT đổi tên thành trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 818/QĐ-BGDĐT đổi tên thành trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

            • 11/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực