Quyết định 824/QĐ-VPCP

Quyết định 824/QĐ-VPCP bổ sung thành viên Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng,chủ nhiệm văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 824/QĐ-VPCP bổ sung thành viên Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 824/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 06 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vu, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 95/1998/NĐ-CP">04/1999/TT-TCCP ngày 20 tháng 03 năm 1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên;
Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-VPCP ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thànhlập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung ông Nguyễn Văn Trường, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ chuyên trách, làm Uỷ viên Hội đồng Tuyển chọn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ thay ông Kiều Tiến Quảng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng tuyển chọn công chức Văn phòng Chính phủ và ông Nguyễn Văn Trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 824/QĐ-VPCP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 824/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/12/2002
Ngày hiệu lực 02/12/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 824/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 824/QĐ-VPCP bổ sung thành viên Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 824/QĐ-VPCP bổ sung thành viên Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 824/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành 02/12/2002
Ngày hiệu lực 02/12/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 824/QĐ-VPCP bổ sung thành viên Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 824/QĐ-VPCP bổ sung thành viên Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ

  • 02/12/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực