Quyết định 830/TTG

Quyết định 830/TTG năm 1997 thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 830/TTG năm 1997 thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 1915/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Dung Quất các Khu công nghiệp Quảng Ngãi 2016 và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 830/TTG năm 1997 thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Ngãi


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 830/TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

Để thực hiện Quyết định số 577/TTg ngày 24 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, của Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.- Thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi để quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (trừ Khu công nghiệp Dung Quất).

Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 27 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu hình Quốc huy, có biên chế và kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2.- Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có Trưởng ban, một số Phó Trưởng ban, một số ủy viên và bộ máy giúp việc.

Việc bổ nhiệm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các ủy viên và quy định bộ máy giúp việc Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện theo Điều 26 và Điều 28 của Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án Nhân dân tối cao,
- Ban Quản lý Khu công nghiệp Quảng Ngãi,
- Ban Quản lý Khu công nghiệp Dung Quất,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTN, KTTH, ĐP2
- Lưu : BQL (10b), Văn thư.

K/T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 830/TTG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu830/TTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/1997
Ngày hiệu lực22/10/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 830/TTG

Lược đồ Quyết định 830/TTG năm 1997 thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 830/TTG năm 1997 thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu830/TTG
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành07/10/1997
        Ngày hiệu lực22/10/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 830/TTG năm 1997 thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 830/TTG năm 1997 thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Ngãi