Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được thay thế bởi Quyết định 129/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số:73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ quyết định số:817 NN/TCCB/ QĐ ngày 09 tháng 5 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thành lập Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và phát triển nông thôn (gọi tắt là Trung tâm Thông tin);
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; được cấp kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học; được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 2 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ:

- Thu thập, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý Nhà nước của Bộ;

- Tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin về sản xuất và thị trường nông nghiệp-nông thôn;

- Tổng hợp và cung cấp thông tin về khoa học- công nghệ trong và ngoài nước liên quan đến phát triển nông nghiệp- nông thôn;

- Tổng hợp và cung cấp thông tin về hợp tác quốc tế của ngành Nông nghiệp-phát triển nông thôn.

- Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành.

Điều 3 : Tổ chức của Trung tâm:

* Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành,

*Các bộ phận chuyên môn,

*Đại diện phía Nam tại 135 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế, quy chế hoạt động và tổ chức của các bộ phận chuyên môn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số: 817/NN/TCCB/QĐ ngày 9/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu84/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2000
Ngày hiệu lực23/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2003
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu84/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Huy Ngọ
        Ngày ban hành08/08/2000
        Ngày hiệu lực23/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2003
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/2000/QĐ-BNN-TCCB nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn