Quyết định 84/2002/QĐ-TTg

Quyết định 84/2002/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 84/2002/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm 2001-2005


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 84/2002/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 177/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản làm ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005 thành lập theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm và thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu84/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2002
Ngày hiệu lực26/06/2002
Ngày công báo25/07/2002
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 84/2002/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm 2001-2005


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 84/2002/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm 2001-2005
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu84/2002/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Công Tạn
     Ngày ban hành26/06/2002
     Ngày hiệu lực26/06/2002
     Ngày công báo25/07/2002
     Số công báoSố 35
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 84/2002/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm 2001-2005

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/2002/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm 2001-2005

          • 26/06/2002

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/07/2002

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/06/2002

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực