Quyết định 849/QĐ-NHPT

Quyết định 849/QĐ-NHPT năm 2008 biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 849/QĐ-NHPT biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Phát


NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 849/QĐ-NHPT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT);
Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT;
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-NHNN ngày 26/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tài chính Kế toán & Kho quỹ NHPT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này biểu phí dịch vụ thanh toán áp dụng tại NHPT cho hoạt động thanh toán trong nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 247/QĐ-NHPT ngày 07/6/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành biểu phí dịch vụ NHPT và công văn số 1887/NHPT-TCKT ngày 02/7/2007 về việc hướng dẫn một số nội dung biểu phí dịch vụ NHPT.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Thanh toán (NHNN) (để báo cáo);
- Thanh tra (NHNN) (để báo cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- TGĐ, các P.TGĐ;
- Lưu VP, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 849/QĐ-NHPT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu849/QĐ-NHPT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 849/QĐ-NHPT

Lược đồ Quyết định 849/QĐ-NHPT biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 849/QĐ-NHPT biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Phát
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu849/QĐ-NHPT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng phát triển Việt Nam
        Người kýNguyễn Quang Dũng
        Ngày ban hành24/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 849/QĐ-NHPT biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Phát

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 849/QĐ-NHPT biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Phát

            • 24/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực