Quyết định 85/2006/QĐ-UBND

Quyết định 85/2006/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung trái pháp luật của Chỉ thị 08/2006/CT-UB về triển khai thực hiện Công điện 331/TTg-NC năm 2005 và Công điện 373/TTg-NC về lập lại trật tự an toàn giao thông do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 85/2006/QĐ-UBND lập lại trật tự an toàn giao thông bãi bỏ chỉ thị 08/2006/CT-UB triển khai thực hiện Công điện 331/TTg-NC,373/TTg-NC


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG TRÁI PHÁP LUẬT CỦA CHỈ THỊ Số 08/2006/CT-UB NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 331/TTG-NC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2005 VÀ CÔNG ĐIỆN SỐ 373/TTG-NC NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ LẬP LẠI TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1784/STP-KTrVB ngày 26 tháng 5 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ đoạn: "… Đối với những vi phạm trong vận tải hành khách (như: chạy quá tốc độ, rượt đuổi nhau trên đường để tranh giành khách, coi thường tính mạng của hành khách, xe khách chở quá tải quy định, nhốt hành khách vào gầm, nóc, sàn xe…), bên cạnh hình thức xử phạt chính theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005, trước mắt, tùy theo mức độ sai phạm của người tham gia giao thông, cho phép người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tạm giữ xe và bằng lái của người điều khiển xe vi phạm trong vòng 10 ngày nếu vi phạm lần đầu, 20 ngày nếu vi phạm lần 2 và 30 ngày nếu vi phạm lần 3 trở lên" tại mục 5 của Chỉ thị số 08/2006/CT-UB ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 24 tháng 12 năm 2005 và Công điện số 373/TTg-NC ngày 05 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Trưởng Công an quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND.TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân thành phố;
- Các Báo, đài thành phố;
- VPHĐ-UB: các PVP; Các tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Thg) P.215

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2006
Ngày hiệu lực12/06/2006
Ngày công báo25/06/2006
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 85/2006/QĐ-UBND lập lại trật tự an toàn giao thông bãi bỏ chỉ thị 08/2006/CT-UB triển khai thực hiện Công điện 331/TTg-NC,373/TTg-NC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 85/2006/QĐ-UBND lập lại trật tự an toàn giao thông bãi bỏ chỉ thị 08/2006/CT-UB triển khai thực hiện Công điện 331/TTg-NC,373/TTg-NC
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu85/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành12/06/2006
        Ngày hiệu lực12/06/2006
        Ngày công báo25/06/2006
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 85/2006/QĐ-UBND lập lại trật tự an toàn giao thông bãi bỏ chỉ thị 08/2006/CT-UB triển khai thực hiện Công điện 331/TTg-NC,373/TTg-NC

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/2006/QĐ-UBND lập lại trật tự an toàn giao thông bãi bỏ chỉ thị 08/2006/CT-UB triển khai thực hiện Công điện 331/TTg-NC,373/TTg-NC

            • 12/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực