Quyết định 86/2002/QĐ-UB

Quyết định 86/2002/QĐ-UB hủy bỏ Quyết định 68/2000/QĐ-UB quy định mức chi phục vụ công tác đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Quyết định 86/2002/QĐ-UB hủy bỏ 68/2000/QĐ-UB mức chi đền bù Nhà nước thu hồi đất Quốc phòng Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 86/2002/QĐ-UB hủy bỏ 68/2000/QĐ-UB mức chi đền bù Nhà nước thu hồi đất Quốc phòng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2002/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 25 tháng 9 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2000/QĐ-UB NGÀY 06/11/2000 CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ Thông tư số 145/1998/TT.BTC ngày 04/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, hủy bỏ Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 06/11/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ về quy định mức chi phục vụ công tác đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

Điều 2. Giao Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn Chủ đầu tư và Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của dự án thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 145/1998/TT.BTC ngày 04/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành tỉnh, các Chủ tịch: UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, huyện, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ TP, TC
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh
- Thành viên UBND tỉnh
- Các Sở, ngành tỉnh
- UBND TPCT, TXVT, các huyện
- Lưu VP.UBT (HC, NC).

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu86/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2002
Ngày hiệu lực25/09/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 86/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 86/2002/QĐ-UB hủy bỏ 68/2000/QĐ-UB mức chi đền bù Nhà nước thu hồi đất Quốc phòng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 86/2002/QĐ-UB hủy bỏ 68/2000/QĐ-UB mức chi đền bù Nhà nước thu hồi đất Quốc phòng Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu86/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýNguyễn Phong Quang
        Ngày ban hành25/09/2002
        Ngày hiệu lực25/09/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 86/2002/QĐ-UB hủy bỏ 68/2000/QĐ-UB mức chi đền bù Nhà nước thu hồi đất Quốc phòng Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 86/2002/QĐ-UB hủy bỏ 68/2000/QĐ-UB mức chi đền bù Nhà nước thu hồi đất Quốc phòng Cần Thơ