Quyết định 86/2007/QĐ-TTg

Quyết định 86/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Quyết định 86/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thẩm tra viên thi hành án dân sự đã được thay thế bởi Quyết định 27/2012/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 86/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thẩm tra viên thi hành án dân sự


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM THEO NGHỀ ĐỐI VỚI THẨM TRA VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Công chức xếp lương theo các ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề.

2. Thẩm tra viên Thi hành án Quân khu và quân chủng Hải quân, thẩm tra viên thuộc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề:

1. Thẩm tra viên cao cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 15% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

2. Thẩm tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

3. Thẩm tra viên được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định tại Quyết định này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan có đối tượng được hưởng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu86/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2007
Ngày hiệu lực19/08/2007
Ngày công báo04/07/2007
Số công báoTừ số 434 đến số 435
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 86/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thẩm tra viên thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 86/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thẩm tra viên thi hành án dân sự
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu86/2007/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Sinh Hùng
     Ngày ban hành11/06/2007
     Ngày hiệu lực19/08/2007
     Ngày công báo04/07/2007
     Số công báoTừ số 434 đến số 435
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thủ tục Tố tụng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 86/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thẩm tra viên thi hành án dân sự

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 86/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thẩm tra viên thi hành án dân sự