Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH mức tiền lương bình quân chung năm 2000 doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương đã được thay thế bởi Quyết định 764/QĐ-LĐTBXH 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Lao động Thương binh và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH mức tiền lương bình quân chung năm 2000 doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 861/2000/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRUỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 861/2000/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ CÔNG BỐ MỨC TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN CHUNG NĂM 2000 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước;
Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3284 TC/TCDN ngày 11 tháng 8 năm 2000 và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại công văn số 934/TCĐ ngày 25 tháng 7 năm 2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương và Tiền công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 đối với các Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao đơn giá tiền lương là: 1.000.000 đồng/tháng (một triệu đồng/tháng). Khi quyết toán quỹ tiền lương thực hiện tương ứng với kết quả sản xuất, kinh doanh thì mức tiền lương thực hiện bình quân của doanh nghiệp, của Tổng công ty 91/TTg và 90/TTg (tính bình quân cho toàn Tổng công ty) cao nhất không vượt quá 2 lần mức tiền lương bình quân chung được công bố.

Đối với các doanh nghiệp, Tổng Công ty có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 22/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/9/1999 của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thì được quyết toán tiền lương theo thực tế thực hiện bình quân từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền lương bình quân chung được công bố.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực để quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2000.

Điều 3: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 861/2000/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu861/2000/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2000
Ngày hiệu lực01/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 861/2000/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH mức tiền lương bình quân chung năm 2000 doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH mức tiền lương bình quân chung năm 2000 doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu861/2000/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành29/08/2000
        Ngày hiệu lực01/01/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH mức tiền lương bình quân chung năm 2000 doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH mức tiền lương bình quân chung năm 2000 doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương