Quyết định 865/QĐ-UBND

Quyết định 865/QÐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 320/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 865/QÐ-UBND điều chỉnh 320/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình kinh doanh Hậu Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 865/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 320/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Long Mỹ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 58/TTr-SCT ngày 20 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Long Mỹ, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh cụm từ “ấp 2 và ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ” thành “khu vực 2 và khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ”.

- Điều chỉnh cụm từ “UBND huyện Long Mỹ” thành “UBND thị xã Long Mỹ”.

Điều 2. Giám đốc Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KTTH . TT
D\TT\2016\QĐ\SCT-dieu chinh khai thac cho LM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 865/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu865/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 865/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 865/QÐ-UBND điều chỉnh 320/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình kinh doanh Hậu Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 865/QÐ-UBND điều chỉnh 320/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình kinh doanh Hậu Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu865/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrịnh Xuân Thanh
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 865/QÐ-UBND điều chỉnh 320/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình kinh doanh Hậu Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 865/QÐ-UBND điều chỉnh 320/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình kinh doanh Hậu Giang 2016

            • 13/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực