Quyết định 87/QĐ-SXD

Quyết định 87/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá công tác xây dựng trong Đơn giá xây dựng công trình-phần xây dựng tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 87/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ một số Đơn giá công tác xây dựng công trình Phú Yên


UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/QĐ-SXD

Phú Yên, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐƠN GIÁ MỘT SỐ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRONG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-PHẦN XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị”;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng “Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)”;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Đơn giá một số công tác xây dựng trong Đơn giá xây dựng công trình-phần xây dựng tỉnh Phú Yên đã được công bố kèm theo Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên như sau:

1. Đơn giá công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách (không sử dụng dung dịch khoan) có mã hiệu AC.31110 ÷ AC.31524;

2. Đơn giá công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan) có mã hiệu AC.32111 ÷ AC.32722;

3. Đơn giá công tác đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền đường có mã hiệu AL.54210 ÷ AL.54220.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (b/c);
- VP UBND, HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trong Tỉnh;
- UBND các huyện, Tx. Sông Cầu và Tp. Tuy Hòa;
- Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện;
- Phòng Quản lý đô thị Tx. Sông Cầu và Tp. Tuy Hòa;
- Phòng TC-KH các huyện, Tx. Sông Cầu, Tp. Tuy Hòa;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc SXD;
- Website của SXD;
- Lưu VP, P4 (NTT-70b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 87/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ một số Đơn giá công tác xây dựng công trình Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 87/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ một số Đơn giá công tác xây dựng công trình Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu87/QĐ-SXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýNguyễn Thái Bình
       Ngày ban hành14/08/2014
       Ngày hiệu lực14/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 87/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ một số Đơn giá công tác xây dựng công trình Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 87/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ một số Đơn giá công tác xây dựng công trình Phú Yên

           • 14/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực