Quyết định 87/QĐ-TTg

Quyết định 87/QĐ-TTg năm 2016 về Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 87/QĐ-TTg tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn, tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích sau:

- Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động.

Điều 3. Kinh phí tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

“Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” bắt đầu tổ chức từ năm 2017.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, c
ơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: V
T, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2016
Ngày hiệu lực12/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 87/QĐ-TTg tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 87/QĐ-TTg tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu87/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýVũ Đức Đam
       Ngày ban hành12/01/2016
       Ngày hiệu lực12/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 87/QĐ-TTg tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 87/QĐ-TTg tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2016

           • 12/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực